DesignaKnit
link TIRA-Link verving de MSN groepen voor TIRA en DesignaKnit Link. Hier kon u terecht voor discussies met anderen over onderwerpen in DesignaKnit Link alsmede voor TIRA. Dit was de link naar de MSN Group voor DesignaKnit Link. Microsoft is gestopt met MSN Groups. 	Het alternatief dat wij u kunnen bieden is TIRA-Link hiernaast.
 
Product websites: DesignaKnit   SilverKnit

Online bestellen, klik op het winkelwagentje!     

Redactie:Chris Veltkamp
Administratie:Ria Timmermans
Adres:Straatweg 63
  3621 BJ Breukelen
Telefoon:0346-266603
Fax:0346-250258
Abonnement: € 28,95 per jaargang
Giro:8238871 t.n.v. DesignaKnit Link, Breukelen
IBAN:NL56 INGB 0008 2388 71
BIC:INGBNL2A

 


Laatste Wijziging: 6 februari 2023 (c) Copyright 2006-2023, Jos Timmermans