DesignaKnit
link TIRA-Link vervangt de MSN groepen voor TIRA en DesignaKnit Link. Hier kunt u terecht voor discussies met anderen over onderwerpen in DesignaKnit Link alsmede voor TIRA.

Klik voor TIRA-Link

Dit was de link naar de MSN Group voor DesignaKnit Link. Microsoft is gestopt met MSN Groups. 	Het alternatief dat wij u kunnen bieden is TIRA-Link hiernaast.
 
Product websites: DesignaKnit   SilverKnit

Online bestellen, klik op het winkelwagentje!     

Redactie:Chris Veltkamp
Administratie:Ria Timmermans
Adres:Straatweg 63
  3621 BJ Breukelen
Telefoon:0346-266603
Fax:0346-250258
Abonnement: € 28,95 per jaargang
Giro:8238871 t.n.v. DesignaKnit Link, Breukelen
IBAN:NL56 INGB 0008 2388 71
BIC:INGBNL2A

 


Laatste Wijziging: 29 juni 2021 (c) Copyright 2006-2021, Jos Timmermans